Ontstaansgeschiedenis

Na jarenlang individueel bezig te zijn met kunst, Ann Geirnaerdt met haar beeldhouwen, Sabine Frömmer met haar schilderen ontstond er de behoefte om meer gezamelijk te werken. In het najaar 2015 organiseerde Ann en Sabine een happening in Le Chateau de L’Enclos in Geer rond het thema Memory of nature… Schilderijen in combinatie met bronzen beelden, muziek, film was enorm geslaagd, dit smaakte naar meer! Het idee groeide om een kunstcollectief op te richten, om ook andere kunstenaars de kans te geven om samen te werken rond één centraal thema en te exposeren.

De naam Ohana
We zijn opzoek gegaan naar een geschikte naam om dit verlangen  beter te kunnen omschrijven. Na een brainstorm met drie kunstenaars, Eva had zich al bij ons aangesloten, kwamen we op de naam Ohana kunstcollectief.  ‘Ohana’ vormt een element binnen de Hawaïaanse cultuur en betekent “familie” in de breedste zin van het woord. Ohana staat voor verbinding. ‘Ohana is ook een gemeenschap.
 Dus een perfecte naam voor ons gloednieuw kunstcollectief om gelijkgezinden bijeen te brengen en er iets moois van te maken.

Het collectief
We zijn op dit moment al met 7 kunstenaressen die willen samenwerken rond het thema “Energy in nature”. Ieder vanuit haar eigen discipline zullen we elkaar stimuleren en daaruit zullen er ongetwijfeld gezamelijke werken ontstaan. We plannen alvast een paar gezamelijke werkweekends om op dreef te komen.

Expo “Energy in nature”:
Onze eerste expo rond het thema” Energy in nature” zal doorgaan in het GC De Wildeman in Herent van 7-8-9 oktober!
De leden van ons collectief voelen zich enorm verbonden met de natuur en halen dikwijls ook hun inspiratie bij het aanschouwen van zoveel mooie  natuurelementen rondom ons. We willen met onze kunst weergeven dat wij een onderdeel zijn van de natuur, tot rust kunnen komen in die natuur, ademen en zuurstof krijgen en er uit dankbaarheid er ook zorg voor willen dragen.

De resultaten van het samenwerken rond dit thema zullen te zien zijn op onze expo in het GC Wildeman, Schoolstraat 15 in Herent.